ประสบการณ์

1.โครงการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริการพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งโครงการในแนวราบซึ่งมีพื้นที่ 5,0000  ตารางเมตร  และโครงการที่เป็นอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร

2.บริษัทมีประสบการณ์การร่วมดำเนินงาน และบริหารสัญญากับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทยไทย

3.การพัฒนาและบริหารพื้นที่ดังกล่าว  เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะและประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการทั้งสิ้นและหลายพื้นที่เป็นโครงการที่มีประชาชนใช้งานในพื้นที่มากเป็นจำนวนหลักแสนคนต่อวัน และบางพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เปิดที่ประชาชนสามารถเข้าออกได้ 24 ชั่วโมง  โดยบริษัทฯ ต้องดูแลพื้นที่ให้เรียบร้อย

4.บริษัท ฯมีประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน และได้รับการต่อสัญญาจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนหลังจากจบสัญญารอบแรกทั้งสิ้น  ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่  การบริหารพื้นที่ การบริหารงาน
การบริหารสัญญา  ได้อย่างเป็นมืออาชีพ เช่น

4.1.โครงการอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในบริเวณ  เกาะพหลโยธิน และ เกาะ ราชวิถีของกรุงเทพมหานคร

4.2.โครงการซุ้มขายสินค้าภายในสวนสาธารณะและศูนย์กีฬา ของกรุงเทพมหานครในสถานที่ต่างๆ

4.3.โครงการพื้นที่พาณิชย์ ของการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย สายสีน้ำเงิน  บริเวณทางเข้าสถานีต่างๆ

4.4.โครงการพื้นที่พาณิชย์ ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามทางด่วนต่างๆ