** บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานหรือขยายพื้นที่พัฒนา ตามพื้นที่ริมถนนสายหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับปั้มน้ำมันShell และ Caltex ในการพัฒนาพื้นที่ภายในปั้มเพื่อ คนเดินทาง ซึ่งอาจจะขยายพื้นที่ด้านข้างปั้ม หรือด้านหลังปั้ม (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ไม่ทำการ พัฒนาพื้นที่ปั้มที่เป็นของ Dealer เนื่องจากมีแนวโน้มประสบปัญหาในเรื่องของทัศนคติของ เจ้าของปั้มค่อนข้างสูง และบริษัทฯ พร้อมพัฒนากับทุกปั้ม ทุกแบรนด์
** แผนพัฒนาพื้นที่บนพื้นที่ว่างขนาดประมาณ 2-5 ไร่ ที่อยู่ริมถนน ที่มีศักยภาพภายใต้ concept Shell กาญจนา Model เนื่องจากเป็นโครงการดีและประสบผลสำเร็จอย่างมาก