อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
city plaza
City Plaza
คีออส--สวนรถไฟ
kiosk