1.ตรวจสุขภาพประจำปี

2.เบี้ยขยัน

3.เบิกค่าเดินทาง

4.ประกันสังคม

5.ของเยี่ยมกรณีพนักงานเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **ทำงานครบ 1 ปี **

7.ประกันกลุ่มสุขภาพ **ทำงานครบ 1 ปี 3  เดือน

8.ประกันอุบัติเหตุ ** ผ่านทดลองงาน**

9.ของขวัญสมรส

10.ของขวัญการมีบุตร

11. การท่องเที่ยวประจำปี