ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

โครงการของเราตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจในการลงทุนพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการเพื่อคนเดินทางอย่างมืออาชีพเป็นผู้นำการลงทุนและพัฒนาร้านค้าเพื่อคนเดินทางในการลงทุนพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการเพื่อคนเดินทางอย่างมืออาชีพ

เป็นผู้พัฒนา ผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วย ความสามารถในการแข่งขัน โดยจัด/สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสถานประกอบการ และประสานงานกับองค์กรพันธมิตร อีกทั้งเรายังเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายคมนาคมเป็นโครงการร้านค้าเพื่อคนเดินทางที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะราชวิถีและเกาะพหลโยธิน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตรม. ให้บริการกับคนเดินทางมากกว่า 100,000 คนต่อวัน (รวมกว่า 500 ล้านคน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ) โดยกลุ่มคนเดินทางที่ใช้บริการมีหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ใช้บริการรถประจำทาง ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะ และ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาการก่อสร้าง การบริหารพื้นที่ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด ซึ่งได้รับสิทธิโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากกรุงเทพมหานคร เปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นที่เช่า โครงการของเรา

โครงการ : อนุเสาวรีย์ชัย-พหลโยธิน
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 7.5 ตร.ม.

โครงการ : อนุเสาวรีย์ชัย-ราชวิถี
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 7.5 ตร.ม.

โครงการ : Shell-กิ่งแก้ว
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 36.5 ตร.ม.

โครงการ : MRT-อสมท.
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 28 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่ : 7.5 ตรม.

โครงการ : Caltex-รามอินทรา
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 34.4 ตร.ม.

โครงการ : Caltex-อ้อมน้อย
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 80 ตร.ม. (ห้องคู่)
ขนาดพื้นที่ : 35.75 ตร.ม. (ห้องเดี่ยว)

โครงการ : Caltex-กิ่งแก้ว
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 40 ตร.ม.

โครงการ : Caltex-ติวานนท์
วันที่ขาย : ทุกวัน
เวลาที่ขาย : 10.00 – 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ : 32 ตร.ม.

ต้องการขอเช่าพื้นที่  สอบถามได้ที่ : 02-694-6468 กด 1

  • 094-196-6954 (คุณน้อง)
  • 098-569-8384 (คุณอ้อ)
  • 065-995-5424 (คุณอธิป)
  • 065-925-9646 (คุณหนึ่ง)
  • 087-027-9834 (คุณนิน)
  • 090-915-3188 (คุณใบเฟิร์น)

 

Update ร้านค้าใหม่ผ่าน Instragram ของเราได้ที่นี่