ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

โครงการ Midway Point MRT  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

Midway Point ในระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานี MRTซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 50,000 คน/วัน คนที่กำลังมองหาพื้นที่เช่าเพื่อเปิดร้านขายของตอนนี้เรากำลังเปิดให้เช่าพื่นที่ หากสนใจรีบมาจับจองได้แล้วนะคะที่โครงการ

 

Midway Point ในระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานี MRT แต่ละสถานี ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 50,000 คน/วัน