ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจในการลงทุนพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการเพื่อคนเดินทางอย่างมืออาชีพ

 • ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
 • การกำหนด Concept ในการพัฒนาโครงการ
 • การสรุปกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ
 • การจัดรูปแบบการใช้พื้นที่ในการพัฒนาโครงการ
 • การกำหนดหมวดสินค้าและบริการภายในโครงการ
 • การเลือก บริษัทและร้านค้าที่จะมาร่วมในโครงการ
 • การสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและการก่อสร้างโครงการ
 • ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารพื้นที่โครงการ
 • การดูแลทรัพย์สินให้กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 • การดูแลและอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการภายในโครงการ
 • การบริหารและดำเนินงานร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • การบริหารด้านความปลอดภัย ในทุกรูปแบบ
 • การบริหารด้านการซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ ภายในโครงการ
 • การบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญากับเจ้าของพื้นที่

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานหรือขยายพื้นที่พัฒนา ตามพื้นที่ริมถนนสายหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับปั้มน้ำมันShell และ Caltex ในการพัฒนาพื้นที่ภายในปั้มเพื่อ คนเดินทาง ซึ่งอาจจะขยายพื้นที่ด้านข้างปั้ม หรือด้านหลังปั้ม (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ไม่ทำการ พัฒนาพื้นที่ปั้มที่เป็นของ Dealer เนื่องจากมีแนวโน้มประสบปัญหาในเรื่องของทัศนคติของ เจ้าของปั้มค่อนข้างสูง และบริษัทฯ พร้อมพัฒนากับทุกปั้ม ทุกแบรนด์