ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 36 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผนในการสรรหาและวิเคราะห์พื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้ได้ตามแผนขยายธุรกิจ
– วางแผนในการดำเนินงานธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับองค์กร
– สำรวจ วิเคราะห์การตลาดและคู่แข่ง
– วางแผนพัฒนาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และกลยุทธิในการขยายสาขา
– รับผิดชอบและดำเนินการโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเอง
2. มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. มีความคล่องตัวในการทำงานและมีทักษะการประสานงานที่ดี
4. มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 น. – 18:00 น.
วันหยุด : วันเสาร์ – วันอาทิตย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อหาพื้นที่โครงการใหม่ๆ
– มีความสามารถในการพื้นที่
– บันทึกข้อมูลเช่น พิกัด สถานที่ รูปถ่าย ตามเส้นทางที่กำหนดให้
– รู้พื้นที่และเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์,จักรยานยนต์
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 น. – 18:00 น.
วันหยุด : วันเสาร์ – วันอาทิตย์

 

 

 

Sales Executive (ขายโครงการ-พื้นที่เช่า)

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : ไม่จำกัดอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดด้านการศึกษา, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์, หากมีประสบการณ์ด้านงานขายพื้นที่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผน-บริหารยอดขายโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
– บริหารพื้นที่ ให้ร้านค้าภายในโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ในโครงการที่รับผิดชอบ
– หาลูกค้าใหม่ พร้อมกับดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในแต่ละโครงการ
– ประสานงานภายในและภายนอก
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Business Development เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจพื้นที่เช่า

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ, มีทักษะด้านการเจรจางานในด้านต่างๆ และมีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีความรู้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– หาพื้นที่และวิเคราะห์โอกาสใหม่เพื่อเป็นการเปิดร้านในแบรนด์ของบริษัทฯ
– สำรวจ วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
– รับผิดชอบและดำเนินการ โครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 น. – 18:00 น.
วันหยุด : วันเสาร์ – วันอาทิตย์

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจในการลงทุนพัฒนาและบริหารพื้นที่โครงการเพื่อคนเดินทางอย่างมืออาชีพ

บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 4847 ชั้น 2-3 อาคารอินเตอร์แฟค ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-694-6468 โทรสาร 02-275-0077 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณปัณณรัตน์ บุญพึ่ง (เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล HR)
โทร. 02-694-6468 #233 / Mobile. 098-625-9947
Mail : recruit@interfac.co.th / punnarat_bo@interfac.co.th