ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

โครงการ Midway Point Caltex บางบอน

ที่ตั้ง : 1353 อยู่ในปั๊ม Caltex ข้าง, 1 ถ. เอกชัย, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150

เรามีระบบ CCTV ระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ของลูกค้า