ผู้พัฒนาร้านค้าสำหรับคนเดินทาง
MIDWAY POINT
interfac.co.th

เป็นโครงการกลุ่มพื้นที่พาณิชย์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่เดินทางด้วยรถยนต์ รถประจำทาง และคนเดินเท้า ตลอดจนผู้พักอาศัยในละแวกใกล้เคียง ซึ่งโครงการของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานมีดังนี้
1. โครงการ มิดเวย์พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เกาะพหลโยธินและเกาะราชวิถี
รายะเอียดโครงการ : เป็นโครงการที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะราชวิถี บนพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ให้บริการกับผู้เดินทาง มากกว่า 200,000 คนต่อวัน มากว่า 16 ปี (รวมกว่า 1,000 ล้านคน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ) โดยกลุ่มคนเดินทางที่ใช้บริการกับโครงการมีหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ใช้บริการรถประจำทาง ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะ และ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น


บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาการก่อสร้าง ซึ่งได้รับสิทธิโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และได้รับสิทธิต่อสัญญาในรอบที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2555 จนถึง พ.ศ. 2564 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินโครงการตั้งแต่การก่อสร้าง การบริหารพื้นที่ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด และชำระค่าตอบแทนมาด้วยดี

โครงการ Midway Point อนุเสาวรีชัยฯ

  • เกาะฝั่งราชวิถี
  • เกาะฝั่งพหลโยธิน

โครงการ Midway Point ในสวนสาธารณะ

  • Kios สวนรถไฟ
  • Kios สวนลุมพินี

โครงการ Midway Point สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น

  • Kios สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น